It’s a Metaphysical World

Į krepšelį It’s a Metaphysical World is a collection of over one hundred extraordinary short stories drawn from everyday life. Although names, locations, and incidental details have been changed, the salient facts are true. Each story deals with some aspect of metaphysical phenomena such as intuition, synchronicity, astral travel, bilocation, Continue Reading

Iš Patulės kaimo į platųjį pasaulį

Į krepšelį Troškimą parengti knygą apie gimtąjį kaimą lėmė dvi aplinkybės: emociniai ryšiai su Tėviške kaip svarbiausia fizinio egzistavimo erdve ir kaimo žmonių, turinčių gilias šaknis šeimoje, pozityvios patirties išsaugojimo būtinybė ateinančioms kartoms. Knygoje atskleidžiama Šilalės rajono Patulės, o iš dalies ir gretimų kaimų žmonių istorinė, socialinė, ekonominė, kultūrinė raida. Continue Reading

Business Model You

Į krepšelį A one-page tool to reinvent yourself and your career The global bestseller Business Model Generation introduced a unique visual way to summarize and creatively brainstorm any business or product idea on a single sheet of paper. Business Model You uses the same powerful one-page tool to teach readers Continue Reading